dufrat3

 

reklama desperado 780x120px

Partnerzy

podkarpacie
ustrzyki
besko
ebukowsko-jpg
izagorz-jpg
etyrawa-jpg
ekomancza-jpg
lesko
zarszyn
brzozow
wbieszczadach.net
wsanok
 

Zostań

Zostań fotoreporterem ezarszyn.pl Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!
Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ezarszyn.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Pod patronatem

LOGO ORKIESTRY

logo posada

Reklama

Zawiadomienie o zwołaniu XLVIII sesji Rady Gminy Zarszyn w kadencji 2014-2018

herbDziałając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Zarszyn została zwołana na dzień 21 marca 2018 r. na godzinę 12:00 w Domu Strażaka w Zarszynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wniesienie poprawek i uwag do protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Zarszyn.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Zarszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Zarszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Zarszyn w roku 2018”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zarszyn w 2018 roku”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zarszyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Zarszyn nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w miejscowości Długie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Zarszyn nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Posada Zarszyńska, stanowiącej współwłasność Gminy Zarszyn i osób fizycznych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr I/11/97 Rady Gminy w Zarszynie z dnia 21 marca 1997r.w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Zarszyn w miejscowościach: Zarszyn i Posada Zarszyńska.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 19. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady Gminy.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 22. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Zarszyn

mgr Janusz Konieczny

UG Zarszyn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież