dufrat3

 

reklama desperado 780x120px

Partnerzy

podkarpacie
ustrzyki
besko
ebukowsko-jpg
izagorz-jpg
etyrawa-jpg
ekomancza-jpg
lesko
zarszyn
brzozow
wbieszczadach.net
wsanok
 

Zostań

Zostań fotoreporterem ezarszyn.pl Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!
Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ezarszyn.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Pod patronatem

LOGO ORKIESTRY

logo posada

Reklama

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

herbWójt Gminy Zarszyn zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymieniowych w art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie  ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r.
  • profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom w roku 2018.

Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

  1. są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów biorących udział w konkursie;
  3. mają doświadczenie w obszarze zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  4. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2016 poz. 922 z późn. zm.)

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2017 r., bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Zarszyn, Zarszyn. ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn lub drogą

e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Zarszyn wybiera do Komisji Konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kierując się przy tym oceną zgłoszone kandydatury pod kątem możliwości posiadanej przez kandydata wiedzy specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, rekomendowanych w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs.

Udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wójt Gminy Zarszyn zastrzega prawo wyboru kandydata/ kandydatów.

Informacje w zakresie wyboru przedstawiciela/i organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Zarszyn, w terminie do 7 dni od dnia upływu terminu składania kandydatur na członków komisji.

Załącznik:

Wzór formularza zgłoszeniowego

UG Zarszyn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież