Opłatek 15 Drużyny Harcerskiej z Jaćmierza FOTO

JAĆMIERZ / W dniu 19 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu odbył się Opłatek Harcerski 15 Drużyny Harcerskiej im. mjra Jana Piwnika.

DSCN1567

W opłatku wzięli udział zaproszeni goście: druhna hm. Krystyna Chowaniec – komendantka Hufca ZHP Ziemi Sanockiej, druh hm. Daniel Bielak – członek Komisji Rewizyjnej Hufca, Radni Gminny Zarszyn: p. Waldemar Mazur i p. Rafał Stączek. Kierownik Referatu Oświaty p. Agnieszka Jakiel, sołtys Przedmieście p. Janusz Górecki i sołtys Posady Jaćmierskiej p. Zbigniew Mazur, dyrektor SP Jaćmierz: p. Karol Zając, księża proboszczowie Jaćmierza, zaproszeni nauczyciele, rodzice zuchów i harcerzy oraz zuch i harcerze z 15 Drużyny Harcerskiej.

Podczas spotkania najmłodsze zuchy ( Karolina, Angelika, Karol, Paweł, Fabian i Patryk)złożyły obietnice zucha oraz czworo harcerzy złożyło przyrzeczenie harcerskie (Martyna, Krzysiek, Sylwia i Fabian). Wszyscy składali sobie życzenia noworoczne dzieląc się opłatkiem. Przy obfito zastawionych stołach – dzięki zaangażowaniu rodziców zuchów i harcerzy - mogliśmy wysłuchać występów artystycznych szóstek zuchowych i zastępów harcerskich. Wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi bawiliśmy się razem w zabawy zuchowe i harcerskie. Spotkanie zakończyło się wielkim braterskim kręgiem i przekazaniem iskierki przyjaźni.

 

 

 

SP Jaćmierz

Materiał nadesłany