163040246 128608399269625 1538684182624576779 n

Partnerzy

podkarpacie
ustrzyki
besko
ebukowsko-jpg
izagorz-jpg
etyrawa-jpg
ekomancza-jpg
lesko
zarszyn
brzozow
wbieszczadach.net
wsanok
 

Zostań

Zostań fotoreporterem ezarszyn.pl Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!
Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ezarszyn.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Pod patronatem

LOGO ORKIESTRY

logo posada

Reklama

T A R Y F A NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

herbZakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie ogłasza, że w okresie od dnia 1 stycznia 2018r.. do dnia 31 grudnia 2018r. obowiązuje na terenie Gminy Zarszyn następująca taryfa zatwierdzona Uchwałą Rady   Gminy Zarszyn  Nr XXX//2017
 z  dnia 7 listopada 2017r.:

T A R Y F A
NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

             Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie prowadzi  działalność związaną  ze  zbiorowym zaopatrzeniem  w wodę
i zbiorowym odprowadzaniem ścieków w zakresie: zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania  i oczyszczania ścieków.

     Zaopatrzenie  w wodę oraz odprowadzanie  i oczyszczanie  ścieków:    

°         grupa I          - gospodarstwa   domowe  

°         grupa II         - pozostali   odbiorcy  

3.1. Za  zbiorowe  zaopatrzenie   w  wodę:    

3.1.1. Cena  za  1m3  dostarczonej  wody  w wysokości:  

 

Cena netto

VAT

Cenna brutto

grupa I - gospodarstwa domowe

+

dopłata z budżetu Gminy Zarszyn

4,10 zł

 

1,06 zł

0,33 zł

 

0,08 zł

4,43 zł

 

 1,14 zł

grupa II- pozostali odbiorcy

5,16 zł

0,41 zł

 5,57 zł

Opłata stała – gotowość do świadczenia usług wodociągowych

4,00 zł

0,32 zł

4,32 zł


3.2. Za  zbiorowe odprowadzanie ścieków:           

3.2.1. Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków w wysokości:

 

Cena netto

VAT

Cenna brutto

grupa I -  gospodarstwa  domowe  

+

dopłata z budżetu Gminy Zarszyn

4,20 zł

 

1,08 zł

0,34 zł

 

0,08 zł

4,54 zł

 

1,16 zł

grupa II-  pozostali odbiorcy 

5,28 zł

0,42 zł

5,70 zł

Opłata stała – gotowość do świadczenia usług kanalizacyjnych

3,50 zł

0,28 zł

3,78 zł

  4.1. Ilość  wody  dostarczonej  dla odbiorcy ustala się  na podstawie wskazania    wodomierza głównego.                         

  4.2. Ilość  odprowadzanych  ścieków  ustala się na podstawie wskazań urządzeń  pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych  ilość odprowadzanych ścieków  ustala  się  na podstawie umowy:

a) w oparciu o przeciętne  normy zużycia wody

b) równą ilości  wody  zarejestrowanej  na  wodomierzu głównym, jeżeli nieruchomość jest podłączona do wodociągu gminnego i/lub na wodomierzu własnym, jeżeli właściciel nieruchomości zamontuje wodomierz.  

 4.3. W  przypadku niesprawności wodomierza  głównego  ilość pobranej wody  ustala się na podstawie zużycia równego średniemu  zużyciu  w okresie ostatnich  6 miesięcy  poprzedzających ujawnienie  niesprawności wodomierza.   

 5. WARUNKI  STOSOWANIA  CEN I OPŁAT.   

   5.1.  Należności za  zbiorowe   zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie  ścieków ustala się  jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat  oraz  odpowiadających  im ilości świadczonych  usług.

   5.2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczaną wodę  i odprowadzone  ścieki  w  terminie   podanym  w  fakturze  VAT.

 

UG Zarszyn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież