Sprawozdanie z XII sesji Rady Gminy Zarszyn VIDEO

ZARSZYN / W trakcie ostatniej sesji Rady Gminy Zarszyn radni podjęli piętnaście uchwał. Punkt 12 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zarszyn położonej w miejscowości Nowosielce został zdjęty z porządku obrad. Projektu uchwały nie rozpatrzono ze względu na wystąpienie mieszkanki Nowosielec, która przedstawiła zebranym istotne zastrzeżenia odnośnie bezprzetargowej sprzedaży tej nieruchomości. Wysłuchawszy mocnych argumentów, na wniosek radnego Stanisława Burczyka, radni wyłączyli z porządku ten punkt aż do wyjaśnienia całej sprawy.

DSC 0006 Kopiowanie

 

Sprawozdanie Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji

 

 

 

Wolne wnioski i zapytania