Przemoc w rodzinie – gdzie szukać pomocy

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opracował aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego. 

 261761457

W przygotowanym informatorze znajduje się:

•    wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

•    wykaz ośrodków interwencji kryzysowej;

•    wykaz punktów konsultacyjnych udzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;

•    wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

•    wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;

•    rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa;

•    rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe;

Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Wykaz instytucji, które oferują pomoc na terenie Sanoka:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej       w Sanoku

ul. Zamkowa 30,                        tel. 13 4608030

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny            ds. Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Sanoku

ul. Jana III Sobieskiego 1,       tel. 13 4641744

Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Sanoku

ul. Jezierskiego 21,
tel. 13 4646570

Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Punkt Informacyjno -Konsultacyjny

ul. Jana III Sobieskiego1,             tel. 570 596 462

 

KPP Sanok